Experience the Best Advertising Service

Delivering Your Ads To The Right People

Promote Your Business with Our Hassle Free Ad Service

Зарлуулагч
  • Хураа Зар сурталчилгааны зарлуулагч болсоноор өөрийн бараа, үйлчилгээг худалдан авах зорилтот хэрэглэгчдээ онлайнаар хурдан олж авах боломжтой болдог.
  • ТБТ үгэн/баннер сурталчилгаа нь манай нэгдсэн сүлжээний вэб, блог хуудаснууд болон түнш нийтлэгчдийн хайлтын системд байрладаг.
  • Зорилтот хэрэглэгчиддээ хүрэхийн тулд ТБТ сурталчилгаагаа чиглүүлэх түлхүүр үг оруулж өгдөг.
  • Зар сурталчилгаагаа илүү өргөн хүрээнд цацахын тулд системээс санал болгож буй оновчтой түлхүүр үгсийг илүүтэй ашиглахыг санал болгож байна.
Нийтлэгч
  • Хураа Зар сурталчилгаанд нийтлэгчээр бүртгүүлсэнээр өөрийн веб, блог хуудсаар дамжуулан орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой.
  • Вэб хуудасны агуулгад хамгийн их тохирох хамаарал бүхий үгэн, баннер зурган зарыг байрлуулах боломжийг олгодог.
  • Нийтлэгч нь өөрийн вэб хуудсан дээрээ байрлуулсан зарлуулагчдын зар сурталчилгаан дээр дарсан товшилт бүрээс орлого олох боломжтой.
  • Зар сурталчилгааны хэсгээс өрсөлдөгчдийнхөө сурталчилгааны мэдээллийг шүүж хязгаарлах боломжийг олдгодог.

Хураа Зар сурталчилгаатай хамтран ажиллаж амжилтанд хүрээрэй

Та бидэнтэй нэгдэж хамтран ажилласнаар бараа, үйлчилгээгээ баннер зурган болон үгэн зарын хэлбэрээр онлайнаар сурталчилж зорилтот хэрэглэгчидээ нэмэгдүүлэх, мөн өөрийн вэб хуудас болон блог хуудсан дээрээ янз бүрийн хэмжээстэй зар сурталчилгаа байрлуулан өөрийн вэб хуудас болон блог хуудсанд зочлогчдод танилцуулсанаар орлогоо өсгөх боломжтой болно.

Манай үйлчилгээний тухай

Хүссэн хэн бүхэн орлогоо өсгөнө

Adserver
 

Хураа Зар сурталчилгаа нь зарлуулагч, нийтлэгчдийн нэгдсэн онлайн зар сурталчилгааны сүлжээ юм.

Манай нэгдсэн сүлжээнд бүртгүүлэн ЗАРЛУУЛАГЧ болсоноор та өөрийн бараа, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, танилцуулгыг агуулсан вэб хуудас, блог хуудас, нийгмийн сүлжээний хаягаа баннер зураг болон үгэн зар сурталчилгааны хэлбэрээр онлайнаар түгээн сурталчилах боломжийг олж авдаг.
Хураа Зар сурталчилгаа нь таны зар сурталчилгааг манай нэгдсэн сүлжээнд бүртгэлтэй дэлхий өнцөг буланд байх томоохон нийтлэгчдийн вэб хуудас, блог хуудас, нийгмийн сүлжээн дээр сурталчилна.
Таны зар сурталчилгааг таны хүссэн зорилтот зах зээлд байгаа таны бараа, үйлчилгээг хүсэж байгаа зорилтот хэрэглэгчдэд хүргэж сурталчилдаг.
Та зар сурталчилгаагаа манай сүлжээнд байрлуулах үедээ өөрийн бараа бүтээгдэхүүний зорилтот зах зээл, бараа, үйлчилгээтэйгээ холбоотой түлхүүр үгийг оруулж өгдөг тул зөвхөн таны бараа, үйлчилгээг хүсэн сонирхож байгаа зорилтот хэрэглэгчид л үзэж, таны зар сурталчилгаагаар дамжин бараа, үйлчилгээний чинь талаарх мэдээлэл, танилцуулгатай танилцаж танай байнгын хэрэглэгч болдог.
Хураа Зар сурталчилгаа нь Зарлуулагчиддаа зар сурталчилгааны олон янзын хэмжээстэй үгэн, баннер зурган болон каталог хэлбэрийн сурталчилгааны сонголтуудыг санал болгодог.
Онлайнаар бизнесээ сурталчлахыг хүссэн хэн бүхэнд манай бүртгэл үнэ төлбөргүй байдаг.


Хураа Зар сурталчилгааны НИЙТЛЭГЧ нь өөрийн бүтээж, эзэмшдэг вэб, блог хуудас, нийгмийн сүлжээний хуудас ажиллуулдаг хувь хүн байгууллага байх бөгөөд өөрийн вэб, блог хуудас болон нийгмийн сүлжээний хуудсан дээрээ манай системийн зарлуулагчдын зар сурталчилгааг байрлуулан орлогоо өсгөх боломжийг олж авдаг.
Нийтлэгчид нь өөрсдийн вэб, блог хуудас, нийгмийн сүлжээний хуудсан дээр манай сүлжээнд бүртгэлтэй зарлуулагчдын зар сурталчилгааг байрлуулах бөгөөд нийтлэгчдийн вэб, блог хуудас, нийгмийн сүлжээний хуудсаар зочилсон зочид зарлуулагчдын зар сурталчилгаан дээр дарж бараа, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, танилцуулга бүхий вэб хуудсанд зочилсоноор орлого олох боломжтой болдог.
Хураа Зар сурталчилгаа нь тодорхой вэб хуудасны зар сурталчилгааг хязгаарлах сонголтыг хийх боломжийг олгох бөгөөд ингэснээр өрсөлдөгчийн зарыг шүүх шүүлтүүр хийх эрх чөлөөг нийтлэгчдэд олгодог.


Бид аливаа төрлийн залилан мэхлэх оролдлогын эсрэг байдаг. Бид Зарлуулагчдад ирж байгаа товшилтуудын чанар, үр дүнд маш их анхаардаг. Луйврын залилан мэхлэх оролдлогууд, хуурамч товшилтуудыг илрүүлэх, хянах хүчирхэг механизмтай. Бүртгүүлэхээс өмнө бүртгэлийн хуудас дээрх Зарлуулагч болон нийтлэгчийн нөхцөл, журамтай танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн байх ёстой.