Баннер Жишээ

Баннер зургын хэмжээс бүрийн жишээнүүд


BillBoard (970x250) BannerOnly


Pop Under (720x300)


Inline Catalog Ad Block (300 x 100)

Please hold your mouse on the word money you can see Catalog inline ad.
Та хулганыхаа сумыг money гэсэн үгэн дээр хүргэхэд каталог зар харагдана.


Leaderboard (728 x 90)


Banner (468 x 60)


Half Banner (234 x 60)


Vertical Banner (120x240)


Medium Rectangle (300x250)